لاستیک سیلندر

لاستیک سیلندر فونیکس آلمان

مخصوص ماشین های افست شیت

 

لاستیک سیلندر فونیکس آلمان GTO،در انواع سایزهای 2ورقـی، ۴٫۵ ورقـی، ۶٫۵ ورقی و غیره موجود می باشد.

وهمچنین کاربردهای مختلف برای انواع چاپ افست از قبیـل ورقی، هیـت ست، کلد ست، UV و

غیره دارند. بدلیل استاندارد بودن کیفیت بالایی دارند و با هر نوع محلول شوینده دستی و اتومات

استاندارد قابل شستشو میباشند.ترام دهی وتیراژ بالایی دارندبه شرط نگهداری ومصرف اصولی.