پرایمر یووی فلکسو

پرایمر یووی فلکسو

این پرایمر برای بهبود چسبندگی مرکب‌های مختلف بر روی زیرایندهای دشوار مانند فیلم‌های کرونا نشده PP و دیگر فیلمهای مرسوم در صنعت چاپ طراحی شده است. این پرایمر پس از چاپ لایه ای بسیار شفاف و بی‌رنگ تشکیل می‌دهد که می‌تواند گستره وسیعی از مرکب‌های حلال­‌پایه، آب­‌پایه و یووی را بر خود بپذیرد. این پرایمر برای مواردی که ضعف در پیش­‌آمایی کرونا وجود دارد مناسب است. بسیاری از زیرآیندها از جمله PE، PP، BOPP، BOPP متالایز و انواع کاغذهای پایه PP را می‌توان با این پرایمر چاپ­‌پذیر نمود. از این پرایمر می‌توان بر روی فویل‌های آلومینیومی نیز استفاده کرد.