پرایمر یووی سیلک

پرایمر یووی سیلک

این پرایمر برای چاپ­‌پذیر کردن زیرایند‌هایی مانند ورق‌های پی وی سی پشت چسب‌دار استفاده می‌شود. با اعمال این پرایمر می‌توان ورق‌های پی وی سی را با استفاده از مرکب‌های افست معمولی چاپ کرد.