مرکب یووی هوبر

مرکب یووی HUBER

فرمولاسيون اين مرکب ها به نحوي است که تنها با تابش اشعه ماورا بنفش (UV) خشک مي شوند. در واقع تابش اشعه UVباعث ايجاد واکنش هايي در پيوندهاي سطحي مرکب شده و عمل خشک شدن به سرعت انجام مي شود.

مرکب‌های یووی افست HUBER برای چاپ لیبل‌ها با ماشین‌های پهنای کم مناسب هستند. این مرکب‌ها برای گستره وسیعی از زیرآیندها مانند PVC، PE، PP و انواع کاغذهای خام و پوشش‌دار مناسب هستند.

از جمله مشخصه‌های این مرکب‌ها می‌توان به قدرت رنگی عالی، پنجره عملکرد گسترده و سرعت خشک شدن بالا اشاره نمود. این مرکب‌ها شامل مرکب‌های چهار رنگ و نیز سفید پشت پوش و شفاف می‌باشند.