مرکب کومکس

مرکب comax کره

مرکب مخصوص افست و حلب

مرکب کمکسی comaxهر قوطی k2.5 در چهاررنگ ساخت کشور کره برای چاپ افست -حلب-کیفیت عالی هر کارتن 10 کیلو گرم مرکب چاپ افست