متیل استات

متیل استات

متیل استات نوعی استر با بوی مطبوع شبیه استون می باشد. شرکت سهند تبریز با هدف تأمین نیاز داخلی ،مفتخر به عرضه  متیل استات در دو گرید ، با خلوص 99.5% و 85% می باشد.متیل استات به عنوان حلال عمومی در انواع رنگ های هوا خشک ، چسب ها و لاک پاک کن ها استفاده می شود. از دیگر کاربردهای این حلال استفاده در انواع تینرهای صنعتی ، رزینها ، پوشش ها ، چرم های مصنوعی ، عطرها ، پاک کننده ها و همچنین به عنوان یک واسطه برای تولید داروها می باشد.

متیل استات گرید 1 عرضه این شرکت ( خلوص5/99%) می تواند به عنوان جایگزین استون و متیل اتیل کتون (MEK) در تولید رنگ ها، پوشش ها و بسیاری کاربرد های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.